top of page
Kirilovo Festival

Kirolovo

a village in

Bulgaria

Кирилово е средно по големина село в югоизточна България.

 

Намира се в община Елхово, област Ямбол.

Разстояния:

* 7 км от Елхово

* 32 км от Ямбол

* 42 км от границата с Турция

* 103 км от Черно море

Постоянното население на Кирилово е 275 жители, но има и много приходящи от други държави или близки градове, където работят. Селото е обитавано от  хора от различни етноси и националности.

 

Освен българи, в Кирилово живеят и хора от Великобритания, Италия, Турция, Русия и Германия.

 

The village has three grocery shops, a post office, a library with books in several languages,  a small cafe/bar, a cheese factory,  a campsite and a playground for children.

Kirolovo Summer Copyright Rayne Hall.jpg

Климатът е средиземноморски/континентален с горещо и сухо лято.

 

Kirilovo Winter 1 Copyright Rayne Hall.j

Зимата е студена, но по-мека отколкото в други части на България.

На 3 км от селото тече река Тунджа. По течението ѝ се простира природният резерват 'Долна Топчия', който е естествено находище на колхидски фазан, яребица и други диви животни.

Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg

В селото можете да се насладите на постоянното жужене на медоносни и земни пчели, чуруликане на птици, скрибуцане на щурци, звън на чанове и тропот на конски копита.

Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg
Kirilovo Goat Copyright Rayne Hall.jpg
Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg

През лятото се чува и тракане на клюновете на многобройните щъркели, обитаващи гнездата върху електирческите стълбове.

Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg

A green, gentle landscape with wheat and sunflower fields, lakes and shrub woods surrounds the village and invites you on walks where you can watch a myriad of birds and colourful butterflies, tortoises and other wildlife.

Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg

Селото има дълга история, богата духовна култура и пъстри традиции.

Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg
Kirilovo Copyright Rayne Hall.jpg

За повече информация, кликнете на следния линк:

bottom of page